Co je to AMH? Proč je u žen se syndromem polycystických ovarií vysoký? Proč je užitečné znát hladinu AMH? To vše se dozvíte v článku o AMH.


Ovariální cyklus

K tomu, abychom pochopili, k čemu AMH (antimülleriánský hormon) slouží a o čem vypovídá, si musíme připomenout část průběhu ovariální cyklu, tj. toho jak probíhá vyzrávání vajíček.

Každý folikul obsahuje oocyt (budoucí vajíčko) a podpůrné buňky. Nejmenší a zároveň nejpočetnější folikul se označuje jako folikul primordiální. Primordiální folikuly se vyvíjí již během nitroděložního vývoje (je jich asi 7 milionů) a během života jich ubývá (okolo puberty jich je asi 400 tisíc, ovulace jich dosáhne jen asi 500). S nástupem puberty se s každým cyklem díky pohlavním hormonům některé primordiální folikuly mění ve folikuly primární a ty následně ve folikuly sekundární. Sekundární folikul se podle přítomné dutinky (antrum) označuje také jako folikul antrální, primární folikul dutinku ještě nemá, proto se mu říká folikul preantrální.

AMH

AMH je produkován buňkami preantrálních a malých antrálních folikulů (primárních a malých sekundárních folikulů). Hladina AMH v krevním séru je přímo úměrná počtu antrálních folikulů a lze tedy použít jako ukazatel tzv. ovariální rezervy a tím k posouzení plodnosti. AMH může být na rozdíl od ostatních pohlavních hormonů vyšetřen kterýkoli den cyklu.

Znalost hladiny AMH umožní při metodách asistované reprodukce racionální indukci ovulace. Hladina AMH totiž orientačně určuje předpokládanou reakci vaječníků na stimulaci, lze vymezit 5 skupin podle předpokládané odpovědi – velmi vysoká, normální, snížená, malá a velmi malá. Hladiny nižší než 0,8 ng/mL predikují nízkou odpověď na hormonální stimulaci. Hladiny vyšší než 3,6 ng/mL predikují vysokou odpověď na hormonální stimulaci a tím i vyšší riziko ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS).

Hladiny AMH

Hladina AMH AMH ng/ml AMH pmol/L
Optimální 4,0 – 6,8 28,6 – 48,5
Dostatečná 2,2 – 4,0 15,7 – 28,6
Nízká 0,3 – 2,2 2,2 – 15,7
Velmi nízká 0,0 – 0,3 0,0 – 2,2

Hodnoty AMH vyšší než je horní hranice pro daný věk je pravděpodobně způsobená syndromem polycystických ovarií. Obecně hodnoty AMH vyšší než 6,8 ng/ml (48 pmol/L) jsou považovány za vysoké a pravděpodobně jde o známku PCOS.

AMH u syndromu polycystických ovarií

Ženy s PCOS mají zvýšený počet folikulů v preantrálním a antrálním stádiu, proto je u nich koncentrace AMH vyšší než u stejně starých žen bez PCOS. Není známé, co způsobuje nadprodukci AMH, jednou z příčin může zvýšená hladiny LH (luteinizační hormon). LH spouští ovulaci, ale pokud jsou jeho hladiny příliš vysoké, nemusí k ovulací dojít. Příliš vysoké hodnoty AMH mohou souviset s anovulací. AMH ve vaječnících snižuje počet receptorů pro FSH a když je hladina AMH příliš vysoká, může se počet receptorů snížit příliš, a proto nedojde k dozrání vajíčka.

Hodnoty AMH nezávisí na hmotnosti ani na inzulínové rezistenci ani na množství tuku v těle. Hodnota AMH koreluje s hladinou testosteronu v krvi a tím i se závažností PCOS.

Hodnoty AMH jsou užitečné k předpovědi odpovědi vaječníků na stimulaci klomifen-citrátem (Clostilbegyt).

Proč se antimülleriánský hormon jmenuje zrovna antimülleriánský?

AMH se uplatňuje také během nitroděložního vývoje. Má klíčovou roli ve vývoji mužského pohlaví. Sertoliho buňky ve varleti produkují AMH, který, jak z jeho názvu vyplývá, působí proti mülleriánskému vývodu – blokuje jeho vývoj. A cože je to ten antimülleriánský vývod? Je to embyronální struktura, ze které se u žen vyvíjí vejcovody a děloha a část pochvy. Muži tyto orgány nemají právě díky AMH. A odtud název antimülleriánský hormon.


Použité zdroje a další odkazy k tématu:

  1. Role of Anti-Müllerian Hormone (AMH) in Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) (článek ↑)
  2. AMH – An Important Hormone Test for Women with PCOS (článek ↑)
  3. AMH na Wikipedii ↑
Share This