Co je PCOS

Na začátek si vysvětlíme jednotlivá slova z názvu. Syndrom znamená soubor příznaků. Polycystický znamená větší počet cyst, tedy dutinek. Ovarium je latinský výraz pro vaječník. Jde tedy o onemocnění, kdy se na vaječnících tvoří malé cysty a zároveň jsou přítomny další příznaky.

Můžeme se setkat s mnoha názvy. Nejčastěji se používá syndrom polycystických ovarií nebo syndrom polycystických vaječníků se zkratkami PCOS (z anglického Polycystic Ovary Syndrome) nebo PCO. Také se používá označení podle lékařů, kteří v roce 1935 syndrom poprvé popsali, a to syndrom Stein-Leventhalův.

Jak často se PCOS vyskytuje?
PCOS je jedno z nejčastějších hormonálních onemocnění u žen v plodném věku a nejčastější příčinou poruchy menstruačního cyklu. V běžné populaci se udává výskyt u 3 – 8 % žen. U žen léčených s neplodností je výskyt větší, PCOS postihuje v této skupině až 20 %.
Jak se PCOS projevuje?
  • Nepravidelný menstruační cyklus
  • Chybějící nebo málo častá ovulace
  • Neplodnost
  • Drobné cysty na vaječnících
  • Akné
  • Nadměrné ochlupení mužského typu
  • Padání vlasů a tvorba koutů
  • Obezita / nadváha
  • Snížená citlivost na inzulín
  • Změny v krevních lipidech

Projevy syndromu polycystických ovarií nemusí být u všech žen přítomny všechny. Mohou se také lišit mírou svého vyjádření. Toto platí i pro obezitu a nadváhu, PCOS se vyskytuje i u žen s normální hmotnostní nebo u žen velmi štíhlých. Klinický obraz se mění s věkem. U adolescentních dívek dominují projevy z vysoké hladiny mužských pohlavních hormonů (akné, zvýšené maštění vlasů, nadměrné ochlupení). U žen v plodném věku je potřeba řešit neplodnost. S věkem přibývají metabolické poruchy.

Proč PCOS vzniká?
Neví se přesně proč PCOS vzniká. Vznik onemocnění podmiňují genetické vlivy v kombinaci s vlivy prostředí (typ stravy, fyzická aktivita, endokrinní disruptory,…). Poruchy se nacházejí na různých úrovních systému hypothalamus – hypofýza (podvěsek mozkový) – vaječníky. Vysvětlení všech hormonálních a metabolických poruch zatím chybí. Na vzniku PCOS se uplatňuje nadbytek mužských pohlavních hormonů, dysfunkce vaječníků, inzulínová rezistence, obezita, nadměrná sekrece luteinizačního hormonu (LH).

Diagnostika

Jak poznáte, že syndromem sama trpíte? Shrnula jsem to co nejstručněji.

Léčba

Jaké možnosti léčby nabízí současná medicína a co zvládnete samy.