Jak vybrat centrum asistované reprodukce (CAR) ? Jak se zorientovat? Na co si dát pozor? Přečtěte si článek, který shrnuje co je důležité při výběru CAR nepodcenit. V závěru článku je i kompletní seznam center asistované reprodukce.


Doporučení do centra asistované reprodukce dostane neplodný pár obvykle od gynekologa. Pár se však může objednat i bez doporučení a nebývá odmítnut. Ještě před první návštěvou je však důležité si CAR vybrat. V České Republice je síť center asistované reprodukce hustá, celkem existují centra v 15 městech. Alespoň jedno centrum se nachází v každém kraji, největší výběr je v Praze a v Brně. Návštěva CAR není podmíněna místem bydliště, můžete si vybrat jakékoli chcete. Ovšem doporučuji předem zkontrolovat, zda má vámi vybrané centrum smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Centra lze rozdělit na státní a na soukromá. V soukromém CARu bude asi obecně hezčí prostředí, nejspíš potkáte někdy i pacienty ze zahraničí. Státní centra jsou při fakultních nemocnicích. Někdo může vybírat i CAR podle toho, komu patří.

Kvalita centra

Za nejdůležitější považuji, že všechna centra asistované reprodukce v ČR musejí projít přísnými standardy a akreditacemi. Bez toho nemohou oficiálně fungovat. Každé centrum musí také pravidelně zaznamenávat informace o metodách asistované reprodukce do Národního registru asistované reprodukce. Zaznamenávají se prakticky všechny informace, které s asistovanou reprodukcí souvisí, např. o kolikátý cyklus jde, jaké metody oplodnění byly použity, pro jakou diagnózu se prováděla asistovaná reprodukce, jak dopadl embryotransfer, zda byly nějaké komplikace,…

Neexistuje neanonymní přehled úspěšnosti jednotlivých center. Centra zveřejňují své výroční zprávy, které jsou dostupné na internetu. Bohužel o úspěšnosti, nejčastěji v podobě % těhotenství po embryotransferu, resp. kryoembryotransferu, se ne v každé dočtete. Důležité je zmínit, že souhrnné % není až tak vypovídající, protože každý pár má trochu jiné potíže a i jiné vstupní šance. Také není nijak zohledněna kvalita laboratoře, počítá se totiž jen s embryi, která se tranferovala a ne s těmi, které se z nějakého důvodu dále nevyvíjeli.

Hodnocení úspěšnosti centra

Úspěšnost lze hodnotit počtem těhotenství s prokázaným vzestupem hCG, počtem těhotenství s prokázanou srdeční akcí plodu, ale tím nejdůležitějším je samozřejmě počet živě narozených dětí. To je společným cílem nás i lékařů a embryologů. I tyto údaje jsou ovlivněny konkrétním problémem páru a i věkem. Měla by se hodnotit zvlášť skupina žen do 35 let a zvlášť ženy starší 35 let.

Cena

Ceníky všech center jsem neprocházela, ale když jsem namátkou koukala, tak ceny jsou plus mínus všude stejné. Někde je jedna metoda levnější, ale jiná zase dražší. Nehledě na to, že v době výběru CAR ještě nevíte, co za metody budete potřebovat zrovna vy.

Přístrojové vybavení

Centra se od sebe mohou lišit přístrojovým vybavením, ale nemyslím, si že by právě toto zásadně ovlivňovalo kvalitu. Pokud by existoval nějaký přelomový přístroj, určitě by si ho pořídila všechna centra, protože i jim jde o kvalitu, která přitahuje klienty. Osobně považuji za důležité, aby centra byla schopna prodloužené kultivace embryí. Myslím, že v dnešní době jsou toho schopna asi všechna centra.

Ordinační doba

Určitě je důležité, aby centrum alespoň částečně bylo k dispozici i o víkendu. Je to důležité zejména kvůli správnému načasování metod asistované reprodukce.

Je také fajn, pokud na první návštěvu nebudete čekat několik týdnů.

Jak jsem CAR vybírala já.

I v našem případě jsme do CAR byli odeslání mojí gynekoložkou, takže na první informace jsem se zeptala přímo jí. Důležitá byla informace, že má těhotné ze všech center v okolí. Jednoznačně doporučit mi však nedokázala. Pak jsem si prohlédla webové stránky center v našem okolí a pustila se do pročítání zkušeností v různých diskuzích. Závěr byl takový, že každý doporučoval centrum, kde se mu podařilo otěhotnět. Ještě jsem se poptávala známých, ovšem jejich názor byl značně subjektivní, ovlivněný dosažením nebo nedosažením těhotenství, stejně jako názory z internetových diskuzí. Ještě jsem se poptávala lékařů, kteří nějakým způsobem přijdou s asistovanou reprodukcí do kontaktu, většina z nich zmiňovala jméno jednoho lékaře a nakonec jsme CAR vybrali právě podle toho. Zde bych chtěla podotknout, že jsme se stále pohybovali v našem relativně blízkém okolí. Věděli jsme, že nechceme do centra přes celou republiku. A i teď musím říct, že blízkost CAR je pro mě důležitá. Úspěšnost jsem nezkoumala. Bylo by velmi těžké ji posoudit, jelikož ne všichni mají stejný problém a stejnou startovací čáru.

Seznam center asistované reprodukce

V závěru přikládám seznam center řazený abecedně dle měst + prokliky na webové stránky jednotlivých center. Přeji, ať jste s výběrem spokojeni a hlavně, ať výběr skončí narozením zdravého miminka.

České Budějovice:

Brno:

Hradec Králové:

Jihlava:

Karlovy Vary:

Kolín:

Kostelec nad Orlicí

Liberec:

Olomouc:

Ostrava:

Pardubice:

Plzeň:

Praha:

Teplice:

Zlín:

Share This