Proč je výhodné užívat koenzym Q10? Co všechno ovlivňuje? Chcete vědět víc? Tak si přečtěte tento článek.


Koenzym Q10 je sloučeninou, která se nachází téměř ve všech lidských buňkách. Konkrétně v mitochondriích. Mitochondrie slouží jako „buněčná elektrárna“, odehrává se v nich buněčné dýchání, tedy proces, při kterém je přeměněna energie získaná z potravy na ATP (adenosintrifosfát). ATP je použito jako palivo pro další procesy v buňce. Koenzym Q10 má tedy klíčovou roli v produkci buněčné energie a působí také jako antioxidant. Nejvíce mitochondrií obsahují vajíčka. PCOS je spojen s obezitou, inzulínovou rezistencí, vyšší hladinou testosteronu, odchylkami v lipidovém profilu a s oxidačním stresem. Nedávno také bylo zjištěno, že je asociován s mitochondriální dysfunkcí. Funkce mitochondrií přispívá ke kvalitě vajíček a hraje důležitou roli v procesu oplodnění a ve vývoji embrya.

Čemu všemu může být koenzym Q10 prospěšný?

 • Zlepšuje plodnost, zvyšuje kvalitu vajíček
 • Zvyšuje počet těhotenství u žen rezistentních ke Clostilbegytu
 • Snižuje cholesterol
 • Zlepšuje inzulínovou rezistenci
 • Snižuje krevní tlak
 • Snižuje výskyt pre-eklampsie
 • Snižuje dlouhodobou únavu
 • Zlepšuje migrény
 • Zlepšuje hladinu hormonů štítné žlázy

Jak získat koenzym Q10?

Koenzym Q10 je částečně získáván potravou a částečně produkován přímo v organismu. Potravou denně získáme 3 – 10 mg koenzymu Q10. Potravinami bohatými na koenzym Q10 jsou maso (hovězí, vepřové, drůbež), mořské ryby (sardinky, makrely), ořechy, oleje (olivový, řepkový, sezamový), brokolici, špenátu. Další možností je užívání potravinového doplňku s koenzymem Q10.

Kolik koenzymu Q10 užívat?

Studií sledujících efekt koenzymu Q10 u žen s PCOS je málo. Ve všech studiích porovnávají skupinu s koenzymem Q10 a bez něho. Užívané množství koenzymu Q10 se v jednotlivých studiích liší:

 • 100 mg denně po 12 týdnů vedlo ke snížení glykemie (hladiny glukózy), snížení množství inzulínu v krvi, snížení celkového i LDL cholesterolu.
 • 100 mg koenzymu Q10 denně po 12 týdnů vedlo ke snížení exprese genu (snížení přepisu genu) pro LDL receptor, genu regulujícího glukózový metabolismus i genů pro IL-1 a IL-8 (ukazatele zánětu).
 • 200 mg denně po 12 týdnů vedlo ke snížení hladiny testosteronu a oxidativního stresu. Porovnávána byla skupina užívající koenzym Q10 a metformin se skupinou užívající samotný metformin.
 • 60 mg denně vedlo ke zlepšení reakce na klomifencitrát, resp. k ovulaci (viz. studie popsaná níže).

Koenzym Q10 a klomifen citrát

V roce 2014 vyšla studie sledující vliv koenzymu Q10 a klomifen citrátu u žen s PCOS.  Do studie byla zařazeno 110 žen s PCOS, které nereagovaly na stimulaci klomifen citrátem (Clostilbegyt). Všechny ženy užívaly 150 mg klomifen citrátu denně, polovina (55 žen) k němu navíc užívala koenzym Q10 v dávce 60 mg denně. Ve studii byl sledován počet rostoucích a zralých folikulů, hladiny estradiolu a progesteronu, výška endometria, ovulace, druhotně pak i těhotenství a potraty. Počet folikulů větších než 18 mm byl signifikantně vyšší u skupiny žen užívajících koenzym Q10. Ovulace dosáhlo 65,9 % žen užívajících koenzym Q10 (v kontrolní skupině bez užívání koenzymu to bylo 15,5 %). Výška děložní sliznice byla též vyšší ve skupině žen s koenzymem Q10. Těhotenství dosáhlo 37,3 % žen s koenzymem Q10 oproti 6 % žen bez něj. Závěr studie tedy je, že kombinace koenzymu Q10 a klomifen citrátu u žen s PCOS klomifen citrát rezistentních zvyšuje počet ovulací i počet těhotenství. Jde o efektivní a bezpečnou možnost, která by měla být zvážena před léčbou gonadotropiny nebo před ovariálním drillingem.

Koenzym Q10 a mužská neplodnost

Užívání koenzymu Q10 zlepšuje počet i pohyblivost spermií. Nízká hladina koenzymu Q10 byla prokázána u mužů s asthenozoospermií (idiopatickou i při varikokéle). Byl prokázán i vliv na pohyblivost spermií.


Použité zdroje a další odkazy k tématu:

 1. Koenzym Q10 na Wikipedii ↑
 2. Mitochondrie na Wikipedii ↑
 3. Koenzym Q10 na Celostnimedicina ↑
 4. Health benefits of coenzyme Q10 for PCOS na pcosnutrition ↑
 5. The effects of coenzyme Q10 supplementation on glucose metabolism and lipid profiles in women with polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 6. The effects of coenzyme Q10 supplementation on gene expression related to insulin, lipid and inflammation in patients with polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 7. Combined coenzyme Q10 and clomiphene citrate for ovulation induction in clomiphene-citrate-resistant polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 8. Coenzyme Q10 effects on body weight, serum testosterone level and oxidative stress in women with polycystic ovaria syndrome (PCOS) (studie ↑)

AMH neboli antimülleriánský hormon a PCOS

Co je to AMH? Proč je u žen se syndromem polycystických ovarií vysoký? Proč je užitečné znát hladinu AMH? To vše se dozvíte v článku o AMH.

Můžete mít PCOS? Udělejte si kvíz.

Syndrom polycystických vaječníků (PCOS) se týká 3 – 8 % žen. Není to malé číslo. Může se PCOS týkat i vás? Udělejte si krátký kvíz.

Proč (a jak) psychosomatika funguje? nemoc začíná v hlavě? Každý příběh má řešení

Na knihu autorek Jarmily Klímové a Michaely Fialové jsem byla zvědavá. S psychosomatikou se ve svém profesním životě setkávám docela často. Ale až doposud jsem se jí nijak významněji nezabývala. K přečtení knihy jsem tedy měla dvě motivace. Ta první byla profesní růst, ta druhá, a v tuto chvíli pro mě významnější, byla stránka osobní.

První návštěva v centru asistované reprodukce

Do centra asistované reprodukce (CAR) obvykle přichází pár, kterému se nedaří počít potomka 1 rok a déle. Pokud je žena starší než 34 let, tak často i dříve. Do CARu vás odešle gynekolog nebo se můžete objednat i samy.

Kde brát sílu, když se dlouho nedaří otěhotnět?

Léčba neplodnosti je vysilující proces. Jak fyzicky, tak zejména psychicky. Nenaplněná očekávání můžou zničit nás samotné, náš vztah i narušit dlouholetá přátelství. Příspěvek je spíše takovým zamyšlením, kde všude lze brát sílu, když si k vám (nám) miminko ne a ne najít cestu. 

Mé první Whole30

Whole30 je program, který má naučit jíst základní potraviny, změnit náš vztah k jídlu a zkrotit cukrového démona. Já mám nyní za sebou své první Whole.

Metoda Mojžíšové aneb cviky pomáhající k otěhotnění

Ludmila Mojžíšová vymyslela rehabilitační metodu, která pomáhá nejen otěhotnět, ale i se zbavit gynekologických obtíží, bolestí zad i bolestí kyčlí či v případě mužů pomáhá zlepšit spermiogram. Je to jedna z cest, jakou můžeme vyzrát na syndrom polycystických vaječníků.

Měření bazální teploty

Bazální teplota je teplota, kterou má vaše tělo, když na něj nepůsobí žádné vnější vlivy. Není ovlivněna pohybem, jídlem, venkovní teplotou ani stresem. Tuto teplotu získáme ranním měřením ještě než vstaneme z postele.

Bazální teplotu ovlivňují ženské hormony, konkrétně progesteron a lidský choriový gonadotropin (hCG). Pravidelným sledováním bazální teploty dokážeme zachytit moment, kdy tělo začalo tvořit více progesteronu, tedy proběhlou ovulaci, stejně jako délku luteální fáze.

Přání do roku 2019

Přeji vám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Těm z nás, kteří jsou na cestě za miminkem přeji, aby ta cesta nebyla dlouhá a k cíli jsme došli co nejdříve.

Cesty k miminku

Jedním z příznaků syndromu polycystických vaječníků (PCOS) je i neplodnost. Neplodnost je příznakem, který ženy s PCOS trápí nejvíce. Pojďme se společně podívat, jaké cesty mohou vést k otěhotnění.

Share This