Proč je výhodné užívat koenzym Q10? Co všechno ovlivňuje? Chcete vědět víc? Tak si přečtěte tento článek.


Koenzym Q10 je sloučeninou, která se nachází téměř ve všech lidských buňkách. Konkrétně v mitochondriích. Mitochondrie slouží jako „buněčná elektrárna“, odehrává se v nich buněčné dýchání, tedy proces, při kterém je přeměněna energie získaná z potravy na ATP (adenosintrifosfát). ATP je použito jako palivo pro další procesy v buňce. Koenzym Q10 má tedy klíčovou roli v produkci buněčné energie a působí také jako antioxidant. Nejvíce mitochondrií obsahují vajíčka. PCOS je spojen s obezitou, inzulínovou rezistencí, vyšší hladinou testosteronu, odchylkami v lipidovém profilu a s oxidačním stresem. Nedávno také bylo zjištěno, že je asociován s mitochondriální dysfunkcí. Funkce mitochondrií přispívá ke kvalitě vajíček a hraje důležitou roli v procesu oplodnění a ve vývoji embrya.

Čemu všemu může být koenzym Q10 prospěšný?

 • Zlepšuje plodnost, zvyšuje kvalitu vajíček
 • Zvyšuje počet těhotenství u žen rezistentních ke Clostilbegytu
 • Snižuje cholesterol
 • Zlepšuje inzulínovou rezistenci
 • Snižuje krevní tlak
 • Snižuje výskyt pre-eklampsie
 • Snižuje dlouhodobou únavu
 • Zlepšuje migrény
 • Zlepšuje hladinu hormonů štítné žlázy

Jak získat koenzym Q10?

Koenzym Q10 je částečně získáván potravou a částečně produkován přímo v organismu. Potravou denně získáme 3 – 10 mg koenzymu Q10. Potravinami bohatými na koenzym Q10 jsou maso (hovězí, vepřové, drůbež), mořské ryby (sardinky, makrely), ořechy, oleje (olivový, řepkový, sezamový), brokolici, špenátu. Další možností je užívání potravinového doplňku s koenzymem Q10.

Kolik koenzymu Q10 užívat?

Studií sledujících efekt koenzymu Q10 u žen s PCOS je málo. Ve všech studiích porovnávají skupinu s koenzymem Q10 a bez něho. Užívané množství koenzymu Q10 se v jednotlivých studiích liší:

 • 100 mg denně po 12 týdnů vedlo ke snížení glykemie (hladiny glukózy), snížení množství inzulínu v krvi, snížení celkového i LDL cholesterolu.
 • 100 mg koenzymu Q10 denně po 12 týdnů vedlo ke snížení exprese genu (snížení přepisu genu) pro LDL receptor, genu regulujícího glukózový metabolismus i genů pro IL-1 a IL-8 (ukazatele zánětu).
 • 200 mg denně po 12 týdnů vedlo ke snížení hladiny testosteronu a oxidativního stresu. Porovnávána byla skupina užívající koenzym Q10 a metformin se skupinou užívající samotný metformin.
 • 60 mg denně vedlo ke zlepšení reakce na klomifencitrát, resp. k ovulaci (viz. studie popsaná níže).

Koenzym Q10 a klomifen citrát

V roce 2014 vyšla studie sledující vliv koenzymu Q10 a klomifen citrátu u žen s PCOS.  Do studie byla zařazeno 110 žen s PCOS, které nereagovaly na stimulaci klomifen citrátem (Clostilbegyt). Všechny ženy užívaly 150 mg klomifen citrátu denně, polovina (55 žen) k němu navíc užívala koenzym Q10 v dávce 60 mg denně. Ve studii byl sledován počet rostoucích a zralých folikulů, hladiny estradiolu a progesteronu, výška endometria, ovulace, druhotně pak i těhotenství a potraty. Počet folikulů větších než 18 mm byl signifikantně vyšší u skupiny žen užívajících koenzym Q10. Ovulace dosáhlo 65,9 % žen užívajících koenzym Q10 (v kontrolní skupině bez užívání koenzymu to bylo 15,5 %). Výška děložní sliznice byla též vyšší ve skupině žen s koenzymem Q10. Těhotenství dosáhlo 37,3 % žen s koenzymem Q10 oproti 6 % žen bez něj. Závěr studie tedy je, že kombinace koenzymu Q10 a klomifen citrátu u žen s PCOS klomifen citrát rezistentních zvyšuje počet ovulací i počet těhotenství. Jde o efektivní a bezpečnou možnost, která by měla být zvážena před léčbou gonadotropiny nebo před ovariálním drillingem.

Koenzym Q10 a mužská neplodnost

Užívání koenzymu Q10 zlepšuje počet i pohyblivost spermií. Nízká hladina koenzymu Q10 byla prokázána u mužů s asthenozoospermií (idiopatickou i při varikokéle). Byl prokázán i vliv na pohyblivost spermií.


Použité zdroje a další odkazy k tématu:

 1. Koenzym Q10 na Wikipedii ↑
 2. Mitochondrie na Wikipedii ↑
 3. Koenzym Q10 na Celostnimedicina ↑
 4. Health benefits of coenzyme Q10 for PCOS na pcosnutrition ↑
 5. The effects of coenzyme Q10 supplementation on glucose metabolism and lipid profiles in women with polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 6. The effects of coenzyme Q10 supplementation on gene expression related to insulin, lipid and inflammation in patients with polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 7. Combined coenzyme Q10 and clomiphene citrate for ovulation induction in clomiphene-citrate-resistant polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 8. Coenzyme Q10 effects on body weight, serum testosterone level and oxidative stress in women with polycystic ovaria syndrome (PCOS) (studie ↑)

Kde brát sílu, když se dlouho nedaří otěhotnět?

Léčba neplodnosti je vysilující proces. Jak fyzicky, tak zejména psychicky. Nenaplněná očekávání můžou zničit nás samotné, náš vztah i narušit dlouholetá přátelství. Příspěvek je spíše takovým zamyšlením, kde všude lze brát sílu, když si k vám (nám) miminko ne a ne najít cestu. 

Má zkušenost s IVF

Příspěvek je o osobní zkušenosti s IVF jako kroku na cestě za miminkem při diagnóze syndrom polycystických vaječníků (PCOS).

Můžete mít PCOS? Udělejte si kvíz.

Syndrom polycystických vaječníků (PCOS) se týká 3 – 8 % žen. Není to malé číslo. Může se PCOS týkat i vás? Udělejte si krátký kvíz.

Čtyři dohody

Jak vyplývá z názvu knihy, pojednává se o čtyřech dohodách, které uzavřeme sami se sebou. Je to vlastně takový návod jak žít, aby nám život přinášel radost, štěstí a lásku. Jak získat osobní svobodu díky moudrosti starých Toltéků.

První návštěva v centru asistované reprodukce

Do centra asistované reprodukce (CAR) obvykle přichází pár, kterému se nedaří počít potomka 1 rok a déle. Pokud je žena starší než 34 let, tak často i dříve. Do CARu vás odešle gynekolog nebo se můžete objednat i samy.

Jak si vybrat přípravek s inositolem?

Na českém trhu je preparátů s inositolem několik. Podle čeho vybrat ten nejlepší? Přečtěte si článek porovnávající dostupné preparáty.

Velmi osobní kniha o zdraví

Knihu od Margit Slimákové jsem v knihkupectví vzala mnohokrát do ruky, mnohokrát ji zas vrátila do regálu, až jsem se nakonec rozhodla ji zakoupit. Byla jsem na ni zvědavá a obsah mi v knihkupectví připadal zajímavý. Kniha v netradiční vazbě se mi četla dobře, líbila se mi grafická úprava.

AMH neboli antimülleriánský hormon a PCOS

Co je to AMH? Proč je u žen se syndromem polycystických ovarií vysoký? Proč je užitečné znát hladinu AMH? To vše se dozvíte v článku o AMH.

Inseminace jako cesta k miminku

Nejednoduší metodou asistované reprodukce je intrauterinní inseminace (IUI), kdy jsou do dělohy ženy zavedeny spermie manžela či partnera nebo spermie dárce. Samotné inseminaci předchází vyšetření v centru asistované reprodukce.

Přání do roku 2019

Přeji vám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Těm z nás, kteří jsou na cestě za miminkem přeji, aby ta cesta nebyla dlouhá a k cíli jsme došli co nejdříve.

Share This