Proč je výhodné užívat koenzym Q10? Co všechno ovlivňuje? Chcete vědět víc? Tak si přečtěte tento článek.


Koenzym Q10 je sloučeninou, která se nachází téměř ve všech lidských buňkách. Konkrétně v mitochondriích. Mitochondrie slouží jako „buněčná elektrárna“, odehrává se v nich buněčné dýchání, tedy proces, při kterém je přeměněna energie získaná z potravy na ATP (adenosintrifosfát). ATP je použito jako palivo pro další procesy v buňce. Koenzym Q10 má tedy klíčovou roli v produkci buněčné energie a působí také jako antioxidant. Nejvíce mitochondrií obsahují vajíčka. PCOS je spojen s obezitou, inzulínovou rezistencí, vyšší hladinou testosteronu, odchylkami v lipidovém profilu a s oxidačním stresem. Nedávno také bylo zjištěno, že je asociován s mitochondriální dysfunkcí. Funkce mitochondrií přispívá ke kvalitě vajíček a hraje důležitou roli v procesu oplodnění a ve vývoji embrya.

Čemu všemu může být koenzym Q10 prospěšný?

 • Zlepšuje plodnost, zvyšuje kvalitu vajíček
 • Zvyšuje počet těhotenství u žen rezistentních ke Clostilbegytu
 • Snižuje cholesterol
 • Zlepšuje inzulínovou rezistenci
 • Snižuje krevní tlak
 • Snižuje výskyt pre-eklampsie
 • Snižuje dlouhodobou únavu
 • Zlepšuje migrény
 • Zlepšuje hladinu hormonů štítné žlázy

Jak získat koenzym Q10?

Koenzym Q10 je částečně získáván potravou a částečně produkován přímo v organismu. Potravou denně získáme 3 – 10 mg koenzymu Q10. Potravinami bohatými na koenzym Q10 jsou maso (hovězí, vepřové, drůbež), mořské ryby (sardinky, makrely), ořechy, oleje (olivový, řepkový, sezamový), brokolici, špenátu. Další možností je užívání potravinového doplňku s koenzymem Q10.

Kolik koenzymu Q10 užívat?

Studií sledujících efekt koenzymu Q10 u žen s PCOS je málo. Ve všech studiích porovnávají skupinu s koenzymem Q10 a bez něho. Užívané množství koenzymu Q10 se v jednotlivých studiích liší:

 • 100 mg denně po 12 týdnů vedlo ke snížení glykemie (hladiny glukózy), snížení množství inzulínu v krvi, snížení celkového i LDL cholesterolu.
 • 100 mg koenzymu Q10 denně po 12 týdnů vedlo ke snížení exprese genu (snížení přepisu genu) pro LDL receptor, genu regulujícího glukózový metabolismus i genů pro IL-1 a IL-8 (ukazatele zánětu).
 • 200 mg denně po 12 týdnů vedlo ke snížení hladiny testosteronu a oxidativního stresu. Porovnávána byla skupina užívající koenzym Q10 a metformin se skupinou užívající samotný metformin.
 • 60 mg denně vedlo ke zlepšení reakce na klomifencitrát, resp. k ovulaci (viz. studie popsaná níže).

Koenzym Q10 a klomifen citrát

V roce 2014 vyšla studie sledující vliv koenzymu Q10 a klomifen citrátu u žen s PCOS.  Do studie byla zařazeno 110 žen s PCOS, které nereagovaly na stimulaci klomifen citrátem (Clostilbegyt). Všechny ženy užívaly 150 mg klomifen citrátu denně, polovina (55 žen) k němu navíc užívala koenzym Q10 v dávce 60 mg denně. Ve studii byl sledován počet rostoucích a zralých folikulů, hladiny estradiolu a progesteronu, výška endometria, ovulace, druhotně pak i těhotenství a potraty. Počet folikulů větších než 18 mm byl signifikantně vyšší u skupiny žen užívajících koenzym Q10. Ovulace dosáhlo 65,9 % žen užívajících koenzym Q10 (v kontrolní skupině bez užívání koenzymu to bylo 15,5 %). Výška děložní sliznice byla též vyšší ve skupině žen s koenzymem Q10. Těhotenství dosáhlo 37,3 % žen s koenzymem Q10 oproti 6 % žen bez něj. Závěr studie tedy je, že kombinace koenzymu Q10 a klomifen citrátu u žen s PCOS klomifen citrát rezistentních zvyšuje počet ovulací i počet těhotenství. Jde o efektivní a bezpečnou možnost, která by měla být zvážena před léčbou gonadotropiny nebo před ovariálním drillingem.

Koenzym Q10 a mužská neplodnost

Užívání koenzymu Q10 zlepšuje počet i pohyblivost spermií. Nízká hladina koenzymu Q10 byla prokázána u mužů s asthenozoospermií (idiopatickou i při varikokéle). Byl prokázán i vliv na pohyblivost spermií.


Použité zdroje a další odkazy k tématu:

 1. Koenzym Q10 na Wikipedii ↑
 2. Mitochondrie na Wikipedii ↑
 3. Koenzym Q10 na Celostnimedicina ↑
 4. Health benefits of coenzyme Q10 for PCOS na pcosnutrition ↑
 5. The effects of coenzyme Q10 supplementation on glucose metabolism and lipid profiles in women with polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 6. The effects of coenzyme Q10 supplementation on gene expression related to insulin, lipid and inflammation in patients with polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 7. Combined coenzyme Q10 and clomiphene citrate for ovulation induction in clomiphene-citrate-resistant polycystic ovary syndrome (studie ↑)
 8. Coenzyme Q10 effects on body weight, serum testosterone level and oxidative stress in women with polycystic ovaria syndrome (PCOS) (studie ↑)

Máte PCOS? Věnujte pozornost inzulínové rezistenci.

V tomto článku si představíme, co je to inzulínová rezistence, hyperinzulinémie a jaký vztah mají k porušené glukózové toleranci, cukrovce 2. typu a k metabolickému syndromu. Týkají se totiž nemalé části žen se syndromem polycystických vaječníků (PCOS).

Jak vybrat centrum asistované reprodukce?

Jak vybrat centrum asistované reprodukce (CAR) ? Jak se zorientovat? Na co si dát pozor? Přečtěte si článek, který shrnuje co je důležité při výběru CAR nepodcenit. V závěru článku je kompletní seznam center asistované reprodukce.

Září je měsícem zvýšení povědomí o PCOS

Září je měsícem povědomí o syndromu polycystických ovarií (PCOS Awareness Month)

AMH neboli antimülleriánský hormon a PCOS

Co je to AMH? Proč je u žen se syndromem polycystických ovarií vysoký? Proč je užitečné znát hladinu AMH? To vše se dozvíte v článku o AMH.

Stimulace ovulace lékem Clostilbegyt

K čemu se Clostilbegyt používá? Jak působí? Jak se užívá? To vše jsem shrnula v tomhle článku.

Stimulační protokoly při IVF

Podstatou in vitro fertilizace (IVF) je oplození, tedy splynutí vajíčka a spermie, mimo tělo ženy. Aby bylo možné oplození provést, je třeba získat vajíčka. Ta se při IVF získávají vždy odběrem přes poševní stěnu. Může se lišit způsob stimulace. V článku si představíme různé možnosti stimulace.

IVF jako další krok na cestě k miminku

U žen s PCOS není IVF obvykle metodou první volby. V některých případech nevede změna životního stylu ani inseminace k vytouženému těhotenství, pak přichází na řadu in vitro fertilizace (IVF) neboli oplodnění ve zkumavce za laboratorních podmínek. IVF je metoda složitější i finančně náročnější než inseminace.

Od odběru vajíček po těhotenský test

Článek je pokračováním článku Má zkušenost s IVF. V této části vám povím, jak probíhal odběr vajíček, jaké bylo čekání i jak to celé dopadlo. Ukončení stimulace 11. den cyklu jsem si píchla Ovitrelle a tím ukončila stimulaci. Byla jsem docela ráda, že mám injekce za...

Měření bazální teploty

Bazální teplota je teplota, kterou má vaše tělo, když na něj nepůsobí žádné vnější vlivy. Není ovlivněna pohybem, jídlem, venkovní teplotou ani stresem. Tuto teplotu získáme ranním měřením ještě než vstaneme z postele.

Bazální teplotu ovlivňují ženské hormony, konkrétně progesteron a lidský choriový gonadotropin (hCG). Pravidelným sledováním bazální teploty dokážeme zachytit moment, kdy tělo začalo tvořit více progesteronu, tedy proběhlou ovulaci, stejně jako délku luteální fáze.

Genetické vyšetření

Genetické vyšetření se netká jen žen před IVF, je indikováno i u žen s poruchami menstruačního cyklu, opakovanými těhotenskými ztrátami, výskytem geneticky přenosných nemocí v rodině. U mužů je indikováno při změnách ve spermiogramu.

Share This