Metformin je lék, který se u syndromu polycystických ovarií (PCOS) využívá k ovlivnění inzulínové rezistence a k indukci ovulace. Užívá se buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími léky. Pro jaké ženy s PCOS může být užívání metforminu výhodné? Jaké jsou nežádoucí účinky? Jaká dávka se obvykle užívá. To vše si přečtěte v následujícím článku.


Inzulínová rezistence souvisí jak s hladinou androgenů (mužských pohlavních hormonů), tak s hladinou luteinizačního hormonu (LH). Zlepšení inzulínové rezistence a s tím související snížení hladiny cirkulujícího inzulínu může mít pro ženy s PCOS několik benefitů, od zlepšení pravidelnosti menstruačního cyklu, přes navození ovulace až po snížení kardiovaskulárního rizika a rozvoje diabetu.

Metformin patří mezi perorální antidiabetika, tedy léky proti diabetu užívané ústy. Konkrétně patří do skupiny léků zvyšujících citlivost tkání k inzulínu, mezi tzv. biguanidy. V léčbě cukrovky se metformin užívá od roku 1957, v léčbě PCOS od 90. let 20. století. U PCOS se používá v režimu off label, to znamená, že pro tuto diagnózu není oficiálně schválen, ale neznamená to, že nemůže být použit a že se nepoužívá. Dokonce narůstá počet studií, které ukazují na prospěšnost a bezpečnost užívání metforminu během těhotenství.

Typickým laboratorním nálezem u PCOS jsou zvýšené hladiny mužských pohlavních hormonů a hyperinzulinémie. Právě vysoká hladina mužských pohlavních hormonů souvisí s inzulínovou rezistencí. Pokles hladiny inzulínu, který je důsledkem zlepšení inzulínové rezistence, vede ke snížení hladiny mužských pohlavních hormonů.

Účinky metforminu:

 • zpomaluje vstřebávání glukózy ze střeva
 • snižuje glukoneogenezi (tvorbu glukózy) v játrech
 • redukuje chuť k jídlu
 • snižuje glykémii nalačno i po jídle
 • snižuje zvýšené koncentrace inzulínu v krvi
 • snižuje hladinu testosteronu
 • snižuje hladinu luteinizačního hormonu (LH)

Nežádoucí účinky:

 • břišní diskomfort – obvykle časem vymizí
 • průjem
 • zvracení
 • velmi vzácně (3 z 10 milionů/rok) může dojít k rozvoji laktátové acidózy, která se projeví jako průjem, bolesti svalů, svalové křeče, únava, slabost, dušnost, nízká krevní tlak a srdeční pulz. Nejčastější příčinou laktátové acidózy je nerespektování kontraindikací metforminu.

Indikace pro léčbu metforminem u PCOS:

 1. úprava menstruačního cyklu
 2. indukce ovulace
 3. ovariální stimulace v programu asistované reprodukce (IVF)
 4. užívání metforminu během těhotenství
 5. prevence kardiovaskulárních chorob a diabetu

1. Úprava menstruačního cyklu

Léčba metforminem u štíhlých a ne-obézních ženy s BMI pod 30 km/m2 vedla k poklesu hladin inzulínu a mužských pohlavních hormonů. Tím došlo u většiny pacientek ke zlepšení pravidelnosti menstruačního cyklu a k obnovení ovulace. Ne-obézní ženy reagují na metformin lépe než ženy obézní. Velmi obézní ženy s BMI více než 37 kg/m2 a ženy s velmi vysokými hladinami mužských pohlavních hormonů mají sníženou pravděpodobnost odpovědi na metformin.

2. Indukce ovulace

Metformin zesiluje vliv Clostilbegytu na indukci ovulace i u žen, které na Clostilbegyt dříve nereagovaly. U žen rezistentních na Clostilbegyt se k indukci ovulace využívá aplikace FSH v časné folikulární fází (tzn. 2. – 3. den menstruačního cyklu) spolu s metforminem.

3. Ovariální stimulace během IVF

K stimulaci vaječníků během metod asistované reprodukce (IVF) je využíváno několik standardních protokolů – dlouhý protokol s agonisty, krátký protokol s agonisty, protokol s antagonisty. U pacientek, které užívali metformin 6 týdnů před a v průběhu ovariální stimulace, byl větší zisk zralých vajíček, vyšší procento oplozených vajíček i vyšší procento dosažených těhotenství. Zároveň užívání metforminu snižuje riziko ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS), ke kterému jsou ženy s PCOS náchylné.

4. Užívání metforminu během těhotenství

PCOS je mimo potíže s ovulací bohužel také spojen s vyšším rizikem potratů. Potraty během 1. trimestru se týkají 30 – 50 % žen s PCOS. To je bohužel vysoké procento. Potraty jsou dávány do souvislosti s vysokými hladinami LH. Metformin pravděpodobně snižuje riziko časných těhotenských ztrát a také riziko rozvoje těhotenské cukrovky. Při užívání metforminu během těhotenství nebylo prokázáno zvýšené riziko závažných vývojových vad plodů.

5. Prevence kardiovaskulárních chorob a diabetu

PCOS je spojen se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob, vysokého krevního tlaku, cukrovky 2. typu a poruchou metabolismu tuků. Metformin může snižovat riziko těchto chorob, avšak většího efektu bývá dosaženo změnou životního stylu, dietními opatřeními a tělesnou aktivitou.

Kolik metforminu užívat?

Dávka by měla být vždy stanovena vaším ošetřujícím lékařem. Obvykle se užívá 750 – 1500 mg metforminu denně.

Přípravky, které obsahují metformin:

Glucophage

Metfogamma

Metformin Bluefish

Metformin Mylan

Metformin Teva

Metformin Vitabalans

Metformin Zentiva

Normaglyc

Siofor

Stadamet


Zdroje:

 1. Možnosti využití metforminu v léčbě syndromu polycystických ovarií (článek ↑)
 2. Biguanidy (článek ↑)
 3. Clinical outcome of various metformin treatments for women with polycystic ovary syndrome (článek ↑)
 4. Syndrom polycystických ovarií – průvodce ošetřujícího lékaře – J. Vrbíková, M. Fanta, D. Koryntová
Share This