Co je to myoinositol? Jak působí u PCOS? Co všechno ovlivňuje? Kolik ho při PCOS užívat? Tohle a ještě více najdete v článku.


Inositol je cyklický alkohol s šesti hydroxylovými skupinami. Vzniká redukcí příslušného cukru. V přírodě se vyskytuje 9 stereoizomerů (látek, které mají všechny molekuly vázané stejným způsobem, ale liší se uspořádáním v prostoru). V lidských buňkách je z 99 % zastoupen myoinositol, zbytek tvoří chiroinositol. Myoinositol i chiroinositol jsou mediátory působení inzulínu uvnitř buňky, inzulín zase ovlivňuje metabolismus krevního cukru glukózy.

Inzulínová rezistence s hyperinzulinismem hrají klíčovou roli v endokrinologických a metabolických odchylkách u PCOS. Vyskytují se u 80 % žen s PCOS a centrální obezitou a u 30 – 40 % žen s PCOS a normální tělesnou hmotností. Zlepšení citlivosti tkání a orgánů k inzulínu a snížení hladiny inzulínu v krvi mají prvořadý význam pro zlepšení klinických příznaků. Myoinositol buď sám nebo v kombinaci s chiroinositolem zlepšuje endokrinní a metabolický profil.

Myoinositol

Myoinositol je důležitý během všech fází vývoje člověka, včetně vývoje vajíček a spermií. Vajíčka spotřebovávají velké množství glukózy a její snížená dostupnost vede ke zhoršení kvality jejich vývoje. V thekálních buňkách folikulů je myoinositol ve vysokých koncentracích. Hyperinzulinémie u žen s PCOS způsobuje poruchu aktivace inzulínových receptorů, v důsledku toho je myoinositol uvolňován mimo buňky a následně vylučován močí. Ve vajíčkách je tedy jeho nedostatek a pro udržení normální funkce vaječníků je nutná jeho zvýšená nabídka. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi koncentrací myoinositolu ve folikulární tekutině a kvalitou vajíček.

Myoinositol ovlivňuje metabolismus glukózy na mnoha úrovních. Zlepšuje transport glukózy do buněk a následnou tvorbu její zásobní formy – glykogenu. Nízká absorpce myoinositolu do buněk spolu s jeho zvýšenými ztrátami močí mohou vést k vysoké hladině krevního cukru. Dále snižuje uvolňování volných mastných kyselin z tukových buněk, čímž je příznivě ovlivněna inzulínová rezistence a hladina triglyceridů. Ve vaječnících ovlivňuje inzulínem indukovanou syntézu androgenů (testosteronu).

Myoinositol se používá i v léčbě metabolického syndromu a těhotenské cukrovky, i tyto choroby souvisí s inzulínovou rezistencí.

Proč užívat myoinositol s chiroinositolem?

Myoinositol může být epimerací (reakce, kdy dojde ke změněn prostorového uspořádání) přeměněn na chiroinositol. Míra přeměny se liší tkáň od tkáně. Ve vaječnících je poměr myoinositolu : chiroinositolu 100 : 1. Vaječníky se na rozdíl od ostatních tkání a orgánů nikdy nestanou inzulín rezistentní. Na inzulín reagují stále dobře, ovšem díky inzulínové rezistenci ostatních tkání a orgánů je v krvi vysoká hladina inzulínu, které se ve vaječnících uplatní o to víc. Na základě tohoto pozorování se předpokládá, že pacientky s PCOS a hyperinzulinémií můžou mít akcelerovanou epimeraci z myoinositolu na chiroinositol. To ústí v nadprodukci chiroinositolu a tudíž k nedostatku myoinositolu (spotřebuje se přeměnou na chiroinositol). Ukazuje se, že podávání malých dávek chiroinositolu zlepšuje citlivost tkání k inzulínu. Pro ženy s PCOS je přínosné užívání kombinovaného preparátu s poměrem myoinositolu : chiroinositolu 40 : 1.

Proč neužívat samotný chiroinositol?

Není doporučené užívání samotného chiroinositolu, a to z několika důvodů: 1. každodenní vysoké dávky chiroinositolu jsou toxické pro vaječníky a pro dozrávání vajíček, 2. chiroinositol není přeměňován na myoinositol, který je klíčový 3. nedostatek myoinositolu koreluje s inzulínovou rezistencí

Účinek myoinositolu u PCOS byl testován v několika studiích:

  • Ganazzanniho studie – 2 g myoinositolu a 200 µg kyseliny listové po 12 týdnů vedlo ke snížení koncentrace LH v krvi, pokles hodnoty LH/FSH, snížení hladiny inzulínu a inzulínové rezistence, zmenšení objemu vaječníků, obnovení pravidelného menstruačního cyklu.
  • Constantinova studie – 2 g myoinositolu a 200 µg kyseliny listové 2 x denně po 12 – 16 týdnů vedlo ke snížení krevního tlaku, poklesu hladin triglyceridů a celkového cholesterolu, snížení hladiny celkového i volného testosteronu. Nebyl prokázán vliv na hladinu inzulínu a glukozy, ale byl významně snížen index senzitivity k inzulínu.
  • Papelova studie – u žen užívajících 2 g myoinositolu a 200 µg kyseliny listové 2 x denně postačovala k navození ovulace nižší dávka rekombinantního FSH a doba nutná ke stimulaci byla kratší než ve skupině žen užívajících samotnou kyselinu listovou. Bylo též nižší riziko hyperstimulačního ovariálního syndromu a byl méně častý výskyt nezralých nebo degenerovaných vajíček. Počet získaných vajíček se v obou skupinách nelišil.
  • Gerliho studie -100 mg myoinositolu 2x denně po 16 týdnů vedlo k vyššímu počtu ovulací, doba navození ovulace byla kratší, došlo ke zvýšení plazmatické koncentrace estradiolu, redukci tělesné hmotnosti. Příznivý metabolický účinek nebyl zjištěn u žen s BMI věší než 37. V další Gerliho studii vedlo užívání 2 g myoinositolu a 200 µg kyseliny listové 2 x denně po 16 týdnů k vyššímu počtu ovulací, vyšší hladině estradiolu, snížení BMI.
  • Raffoneho studie – srovnávala efekt metforminu v dávky 1500 mg denně a myoinositolu v dávky 4 g spolu s 400 µg kyseliny listové. Pokud ženy v obou skupinách neotěhotněly, pokračovalo se v podávání metforminu, resp. myoinositolu spolu se stimulací pomocí rekombinantního FSH. Ovulace bylo dosaženo u 50 % žen užívajících metformin, otěhotnělo 18,3 %. Při stimulaci pomocí FSH otěhotnělo dalších 26,1 % žen. Ve skupině užívající metformin otěhotnělo celkem 36,6 % žen. Ve skupině žen užívajících myoinostitol byla ovulace u 65 % žen a 30 % otěhotnělo. Při stimulaci FSH otěhotnělo 28,9 %. Celkově bylo dosaženo 48,4 % těhotenství u žen užívajících myoinositol. Na základě této studie je doporučeno užívat metformin i myoinositol v terapii neplodnosti u žen s PCOS.

Kde lze získat myoinositol?

Člověk není schopen inositol sám syntetizovat v potřebném množství, a tak ho musíme získávat z potravy, a to z rostlinné nebo živočišné. V rostlinách (cereálie, ořechy, luštěniny) se nachází jako kyselina fytová. Denní potřeba se u zdravého člověka odhaduje na 1000 mg. Další možností je užívání potravinových doplňků s myoinositolem. Na českém trhu jsou k dispozici, jak preparáty s myoinositolem i chiroinositolem (NosiFol Forte DuoActive, Natifem a Inofolic Combi), tak přípravky se samotným myoinositolem (Fertiprona, Inofolic, NosiFol). Jejich srovnání najdete zde.

Shrnutí na závěr

U žen s PCOS jsou zvýšené ztráty myoinositolu do moči, je větší míra přeměny myoinositolu na chiroinositol, myoinositol hůře proniká do buněk. Je tedy potřeba myoinositol dodávat, a to v dávce 4 g myoinositolu denně rozdělené ve dvou dávkách po dobu minimálně 3 měsíců před plánovaným těhotenstvím, ideálně 6 měsíců a dále. Optimální je preparát s poměrem myoinositolu a chiroinositolu 40 : 1. Jaké jsou v Čechách dostupné preparáty s myoinositolem se dočtete v následujícím článku.


Použité zdroje a další odkazy k tématu:

  1. Inositol na Wikipedii ↑
  2. Myo-inositol effect in women with PCOS: a meta-analysis of randomized controlled trials (studie ↑)
  3. Myoinositol v terapii syndromu polycystických ovarií (článek ↑)
  4. Vliv myo-inositolu na vývoj vajíček a embryí (článek ↑)
  5. Novinky v managementu neplodnosti v běžné gynekologické praxi. Význam inositolu. (článek ↑)
Share This