Progesteron je nejvýznamnější hormon ze skupiny gestagenů. Jde o steroidní hormon, který se tvoří z cholesterolu. Je produkován žlutým tělískem, folikulem, placentou a kůrou nadledvin (tvoří se tedy i u mužů). Žluté tělísko vzniká poté, co se z dominantního folikulu uvolní při ovulaci vajíčko.


Účinky progesteronu

Příprava a udržení těhotenství:

 • Děložní sliznice (endometrium):
  V první polovině menstruačního cyklu je endometrium pod vlivem estrogenů. Estrogeny jsou zodpovědné za růst děložní sliznice do výšky, mluvíme o tzv. proliferační fázi endometria. Po ovulaci k vlivu estrogenu připojí i progesteron, který je v endometriu zodpovědný za přestavbu žlázek, cévní zásobení a obsah glykogenu (zásobní forma energie), jde o tzv. sekreční fázi endometria. Díky těmto změnám vzniká v děloze příznivé prostředí pro uhnízdění embrya. Účinek progesteronu je podmíněn předchozím působením estrogenů, které zvyšují počet receptorů pro progesteron.
 • Snižuje kontraktilitu dělohy a tím chrání těhotenství.
 • Hlen děložního hrdla: vlivem progesteronu se mění typ hlenu z průhledného a táhlého na bělavý a lepkavý. Takový hlen je pro spermie prakticky neprostupný.
 • Změny v imunitním systému umožňující přijetí embrya.
 • Podporuje rozvoj prsní žlázy.

Tlumí uvolňování luteinizačního hormonu (LH):

V luteální fázi (2. polovina cyklu) tlumí progesteron uvolňování LH z hypofýzy. Pokud jsou gestageny užívány ve folikulární fázi (1. polovina cyklu), tak díky tomuto inhibičnímu vlivu na LH nedojde k ovulaci. Ovulace je totiž spuštěna peakem (vrcholem) LH. Tento efekt spolu s vlivem na změnu hlenu děložního čípku (neprostupný pro spermie) je základem gestagenní antikoncepce.

Bazální tělesná teplota:

Progesteron působí i v centrálním nervovém systému (CNS), kde má tzv. termogenní efekt, díky kterému dojde k nárůstu bazální teploty. Tohoto efektu lze využít k zaznamenání ovulace pomocí tzv. symptotermální metody. Ovšem ovulaci určíme až zpětně, protože k ní dojde před nárůstem bazální teploty. Ze stejného důvodu nemá smysl měřit bazální teplotu při užívání syntetického progesteronu, teplota stoupá s počátkem užívání a nereflektuje proběhlou ovulaci.

Chrání před estrogeny:

Progesteron se někdy označuje jako “hodný těhotenský hormon”, protože zastavuje dělení buněk a rozvoj tzv. hyperplázie (stav, kdy dochází k zmnožení buněk a tkání) v děložní sliznici. Tyto změny mohou vyústit až k nádorovému onemocnění.

Jak je to s progesteronem při PCOS?

Při PCOS vstoupí do folikulární fáze menstruačního cyklu mnoho folikulů, bohužel ne vždy se utvoří dominantní folikul, který dojde až k ovulaci. A když nedojde k ovulaci, nemá se ani jak vytvořit žluté tělísko a tudíž se netvoří progesteron v takové míře.

Vyšší riziko nádorů závislých na estrogenu

 • Děloha – karcinom endometria:
  Při PCOS je 2,5x vyšší riziko děložního nádoru než u běžné populace. Kvůli chybějící nebo málo časté ovulaci se netvoří pravidelně žluté tělísko hladina progesteronu je proto nízká. Děložní sliznice je tedy vystavena dlouhodobému působení estrogenů, které podporují dělení buněk a může dojít k hyperplázii deložní sliznice. Hyperpázie děložní sliznice s sebou nese riziko rozvoje nádoru (karcinomu endometria).
 • Vaječník – karcinom ovaria:
  Riziko rozvoje ovariálního karcinomu je přibližně 2x vyšší u PCOS pacientek.

Důležité je ovšem dodat, že skupina žen s PCOS je značně různorodá a vznik nádorů je podmíněn i dalšími faktory jsou jsou BMI, diabetes, inzulínová rezistence.

Z tohoto důvodu není vhodné nechat nepravidelný menstruační cyklus na přírodě. Pokud si žena přeje otěhotnět nebo z různých důvodů nemůže nebo nechce užívat hormonální antikoncepci, je vhodné aby alespoň 1x za 3 měsíce došlo k pseudomenstruačnímu krvácení, jako prevence hyperpastickýc změn na děložní sliznici. Tohoto lze docílit právě užíváním gestagenů (progesteronu). Pokud žena těhotenství neplánuje, je doporučena kombinovaná hormonální antikoncepce.

Léky s gestageny

Léků s gestageny existuje celá řada, mohou se lišit jak způsobem aplikace, tak i účinnou látkou (typem gestagenu).

Utrogestan

Utrogestan

Podle způsobu užívání

Injekcí

Ústy

Vaginálně

Agolutin

Duphaston

Crinone

Prolutex

Gynprodyl

Lutinus

Provera

Utrogestan

Utrogestan

Duphaston

Duphaston

Podle účinné látky

Progesteron

Dydrogesteron

Medroxyprogesteron

Agolutin

Duphaston

Provera

Crinone

Gynprodyl

Lutinus

Prolutex

Utrogestan

Jak léky s gestageny užívat?

Přípravky s progesteronem (Utrogestan, Gynprodyl,..) je doporučováno neužívat s jídlem a užívat je přednostně před spaním. Duphaston může být užíván bez ohledu na příjem potravy.

Samozřejmostí je dodržení dávkování, které vám určil lékař. K vyvolání pseudomenstruačního krvácení se obvykle užívá nižší množství než při podpoře případného těhotenství.

Možné nežádoucí účinky:

Podobně jako všechny léky mohou mít i léky s gestageny nežádocí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Mezi nejběžnější patří:

 • Ospalost – za 1-3 hodiny po užití
 • Přechodná závrať
 • Malátnost
 • Bolesti hlavy
 • Pocit na zvracení
 • Citlivost prsů
 • Zkrácení menstruačního cyklu
 • Krvácení mezi menstruacemi (intermenstruační krvácení)
 • Jaterní abnormity

Jak je to při IUI?

Progesteron je obvykle doporučován i po IUI, kdy slouží k podpoře případného těhotenství. S užíváním se začíná v den provedeni inseminace. Dávkování bývá nižší než při IUI. Užívání progesteronu však není nezbytné, neboť je vytvořené žluté tělísko, které produkuje vlastní progesteron.

Jak je to při IVF?

V procesu IVF se během odběru vajíček (OPU) odsaje i část folikulární tekutiny a vzniklé žluté tělísko nemusí být dostatečné. Proto se při embryotransferu (ET), který proběhne ve stejném cyklu jako OPU užívají léky s progesteronem. S užíváním se začíná v den odběru vajíček. V případě kryoembryotransferu (KET) se léky s progesteronem užívají také. V případě, že KET proběhne v přirozeném cyklu (tj. proběhne ovulace), tvoří se vlastní progesteron. Avšak i v tomto případě jsou léky s progesteronem doporučovány, slouží hlavně k podpoře případného těhotenství. V případě KETu ve stimulovaném cyklu je užívání progesteronu nezbytné k udržení těhotenství, protože není produkce vlastního progesteronu a vysazení léku by vedlo k potratu.


Použité zdroje:

 1. Silbernagl, S., Despopulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 2004. ISBN: 80-247-0630-X
 2. Vrbíková, J., Fanta, M., Koryntová, D.: Syndrom polycystických ovarií – Průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN: 978-80-7345-372-5
 3. Řežábek, K.: Asistovaná reprodukce. Praha: Maxdorf, 2014. ISBN: 978-80-7345-396-1
 4. Štěpanovská, H. a kol. :Brevíř. Praha: Medical Tribune CZ, 2017. ISBN: 978-80-87135-83-9
 5. Bayer s.r.o.: Gestagenní hormonální antikoncepce [online], dostupné z: https://antikoncepce.cz/antikoncepce/gestagenni-hormonalni-antikoncepce/, cit. 4.11.2018
 6. Přispěvatelé WikiSkript: Gestageny [online], dostupné z https://www.wikiskripta.eu/w/Gestageny, cit. 4.11.2018
 7. McKenzie, L.J., Buster J.E.: Měření koncentrací a podávání progesteronu v časném těhotenství [online], dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/6949-mereni-koncentraci-a-podavani-progesteronu-v-casnem-tehotenstvi, cit. 4.11.2018

Užitečné odkazy:

 1. Symptotermální metoda
 2. Příbalové letáky: Utrogestan, Duphaston, Crinone, Gynprodyl, Provera, Lutinus, Agolutin, Prolutex
Share This