Září je měsícem povědomí o syndromu polycystických ovarií (PCOS Awareness Month)


PCOS je závažná genetická, hormonální, metabolická a reprodukční porucha, která postihuje ženy a dívky. Je hlavní příčinou ženské neplodnosti a nese s sebou predispozici dalších závažných stavů jako jsou obezita, cukrovka 2. typu, kardiovaskulární poruchy a karcinom endometria (nádor děložní výstelky).

Měsíc povědomí o PCOS je událost organizovaná vládou Spojených států. Cílem měsíce povědomí o PCOS je snaha pomoci zlepšit životy postižených PCOS, pomoci jim překonat příznaky a také snižovat rizika život ohrožujících onemocnění jako jsou diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, nealkoholická steatohepatitida (ztukovatění jater) a rakovina.

Cíle a ideály měsíce povědomí o PCOS (PCOS Awareness Month):

  • zvýšit povědomí o PCOS u široké veřejnosti, žen, dívek a u zdravotnických pracovníků
  • zlepšit diagnostiku a léčbu
  • šířit informace o diagnóze a o možnostech léčby
  • zlepšit kvalitu života žen a dívek s PCOS
  • podporovat potřebu dalšího výzkumu, zlepšit léčbu a péči pacientek s PCOS
  • ukázat, čím ženy s PCOS procházejí
  • podnítit vědce a zdravotníky, aby zlepšili své povědomí o PCOS, aby došlo k dalšímu výzkumu, zlepšení diagnostiky a péče o ženy s PCOS
  • podporovat země a státy, aby z PCOS učinili prioritu v oblasti veřejného zdraví

Měsíc povědomí o PCOS je důležitým prvním krokem k dosažení lepších výsledků pro miliony žen a dívek postižených PCOS. PCOS Challenge je největší světovou organizací pro pacientky s PCOS. Právě tato organizace vidí jaké nepříznivé dopady má nedostatek povědomí o PCOS na kvalitu péče, výzkum a hlavně na zdravotní stav žen s PCOS. Mnoho žen je desítky let bez diagnózy PCOS, ačkoli mají jasné známky PCOS. Takovýmto ženám schází dostatečné péče, což ovlivňuje kvalitu jejich života a vystavuje je riziku dalších závažných onemocnění. PCOS postihuje 10 – 15 % žen.

Jak je to v České Republice

Měsíc povědomí o PCOS probíhá celosvětově, bohužel ne v České Republice. V České Republice neexistuje pacientská organizace zabývající se PCOS. A soudě podle článků publikovaných v českém jazyce, se u nás PCOS věnuje jen několik málo odborníků. Musíme doufat, že z výsledků měsíce povědomí o PCOS budeme časem čerpat i u nás. Je důležité o PCOS mluvit a aktivně se o něj zajímat.

Z mé zkušenosti bych řekla, že PCOS se řeší jen v souvislosti se sníženou plodností, ale málokdo řeší další rizika související s tímto syndromem.


Odkazy k měsíci povědomí:

  1. PCOS Awareness Month (odkaz ↑)
Share This