U žen s PCOS není IVF obvykle metodou první volby. V některých případech nevede změna životního stylu ani inseminace k vytouženému těhotenství, pak přichází na řadu in vitro fertilizace (IVF) neboli oplodnění ve zkumavce za laboratorních podmínek. IVF je metoda složitější i finančně náročnější než inseminace.


IVF v 10 krocích:

  1. Souhlas obou partnerů s IVF
  2. Žádost o úhradu IVF zdravotní pojišťovnou ženy
  3. Vypracování stimulačního protokolu
  4. Vlastní stimulace
  5. Kontroly během stimulace
  6. Odběr vajíček a spermií
  7. Oplodnění vajíček
  8. Kultivace embryí 3 – 5 dní
  9. Transfer embrya, případně embryí, eventuálně jejich zamrazení
  10. Těhotenský test

1. Souhlas obou partnerů s IVF

Nelze provést metody asistované reprodukce bez souhlasu druhého partnera. Není podmínkou, aby byl pár v manželském svazku. Souhlas potvrdíte podpisem v informovaném souhlasu.

2. Žádost o IVF

O schválení IVF je potřeba žádat zdravotní pojišťovnu ženy, pokud chcete čerpat pokus na pojišťovnu. Žádost za vás vyřídí centrum asistované reprodukce. Pokus na pojišťovnu mohou čerpat ženy ve věku 18, resp. 22 let až 39 let (do dne 39. narozenin). Žádost je schválena obvykle do 1 měsíce od jejího podání. Jen pro doplnění, v České Republice je možné provést IVF u ženy do 49 let

3. Stimulační protokol

Stimulační protokol vypracuje lékař v CAR. Existuje více typů stimulačních protokolů. Lze je rozdělit do 3 základních skupin a to:

1. Krátký stimulační protokol s agonisty GnRH

2. Dlouhý stimulační protokol s agonisty GnRH

3. Krátký stimulační protokol s antagonisty GnRH

4. Vlastní stimulace

S vypracováním protokolu obvykle dostanete i léky a sestra nebo lékař vás zaškolí v jejich aplikaci, protože jde převážně o léky podávané podkožní injekcí. Některé léky jsou v předplněných perech s velmi malou jehličkou a jejich aplikace je celkem pohodlná. Je třeba dodržovat dávkování a dobu podání léku dle stimulačního protokolu. Délka stimulace je individuální a závisí i na typu protokolu.

5. Kontroly během stimulace

Aby byla stimulace optimální, tj. nerostlo málo ani moc folikulů, je potřeba provádět pravidelné kontroly. V některých centrech se provádí jen vaginální ultrazvuk, jinde i odběry krve ke stanovení hladin hormonů. Kontroly jsou obvykle 2 – 3 před samotným odběrem vajíček.

6. Odběr vajíček a spermií

Odběr vajíček neboli ovum pick up (OPU) se provádí 36-38 hodin po aplikaci léku ke spuštění ovulace (buď hCG nebo agonista GnRH). OPU se provádí na operačním sále. Přes pochvu jsou pod ultrazvukovou kontrolou napíchnuty jednotlivé folikuly, je odsáta folikulární tekutina spolu s vajíčky. OPU se nejčastěji provádí v celkové narkóze z důvodu bolestivosti odběru. Jde o krátký výkon, hotovo je obvykle za 10 – 15 minut. Po celkové narkóze je potřeba narkózu tzv. Dospat na dospávacím pokoji. Dospání z narkózy trvá přibližně 2 hodiny. Někdo spí, jiný je brzy plně při vědomí, ale je potřeba zůstat pod dohledem. Během pobytu na dospávacím pokoji jsou v případě potřeby podány léky proti bolesti. Domů byste měla mít doprovod a ideálně jet autem. Doma je potřeba pokračovat v klidovém režimu, odpočívat a hodně pít.

V době, kdy žena podstupuje odběr vajíček, muž podstupuje odběr spermií ve speciální místnosti k tomuto určené.

7. Oplodnění vajíček

Odebraná vajíčka jsou ihned předána embryologické laboratoři. Embryolog najde odebraná vajíčka ve folikulární tekutině, zhodnotí jejích zralost a následně je oplodní spermiemi. Oplození může probíhat buď přidáním spermií k vajíčku, kdy k oplození dojde bez pomoci nebo lze využít speciální metody ICSI, resp. PICSI, kdy jsou spermie vpraveny do vajíčka injekčně. Použití konkrétní metody oplození vždy závisí na hodnotách spermiogramu.

8. Kultivace embryí

Po oplození jsou embrya kultivována za speciálních laboratorních podmínek. Embryolog průběžně hodnotí vývoj embryí. Běžná kultivace trvá 3 dny, prodloužená kultivace 5 dní. Ve většině center se můžete průběžně informovat, jak se vašim embryím daří.

9. Transfer embrya

Pokud je po OPU vše v pořádku, není riziko hyperstimulačního syndromu, je proveden za 3 – 5 dní transfer embrya. V dnešní době se doporučuje transfer 1 embrya, lze ale transferovat i embrya dvě s rizikem dvojčat (což s sebou nese riziko předčasného porodu a dalších komplikací). Transfer probíhá opět na operačním sále, ale již bez narkózy. Transfer je nebolestivý, spočívá v zavedení katetru (hadičky) do dělohy pod ultrazvukovou kontrolou. Po transferu zůstává žena obvykle 30 – 60 minut ležet v poloze na zádech nebo na břiše (dle doporučení lékaře). Poté odchází domů, doprovod již není nutný. Doma by měla dodržovat klidovější režim, vyvarovat se zvedání těžkých věcí a je doporučena i sexuální abstinence.

Pokud není možné transfer embrya provést, ať už z důvodu hyperstimulačního syndromu nebo např při čekání na výsledek při genetickém testování embryí, jsou všechna embrya zamrazena a transferována v některém z následujících cyklů.

10. Těhotenský test

Těhotenský test je obvykle doporučen za 14 dní po transferu, žena je obvykle pozvána na stanovení hCG v krvi. Většina žen však testuje doma dříve pomocí domácích těhotenských testů. Negativní výsledek domácího těhotenského testu by neměl vést k samovolnému vysazení všech léků. Pozitivní domácí těhotenský test by měl být ověřen stanovením hCG v krvi. Pokud je hCG pozitivní, čeká se na potvrzení srdeční akce.

Kolik stojí IVF?

V České Republice jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny 3 – 4 cykly IVF ženám do 39 let věku. 4 cykly IVF jsou hrazeny, pokud je během 1. a 2. IVF zavedeno pouze jedno embryo. Za jeden IVF cyklus za vás pojišťovna zaplatí 26 000 Kč. To že je IVF metoda hrazena ze zdravotního pojištění bohužel neznamená, že vás nestojí vůbec nic. Zdravotní pojišťovny hradí na každý cyklus jen určité množství léků, při PCOS jsou dostačující obvykle nižší dávky léků a do limitu se většina žen s PCOS vejde. Na některé léky může být i tak doplatek i v řádu stokorun. Další položkou, kterou pojišťovna nehradí jsou nadstandardní metody oplození vajíček, jako jsou ICSI (intracytoplasmatická injekce spermií), PICSI (intracytoplasmatická injekce předvybraných spermií). Stejně tak pár sám hradí prodlouženou kultivaci embryí, protože pojišťovna hradí pouze kultivaci do 3. dne. Všechny metody, které se připlácí zvyšují úspěšnost, ovšem určitě nejsou povinné. Pojišťovna také nepřispívá nic na mražení embryí, což může být často celkem vysoká položka, obzvláště u žen s PCOS, kdy bývá vajíček spíše více. Mrazit nemusíte, ale byla by škoda zdravá embrya likvidovat. Transfer zmraženého a pak rozmrazeného embrya (KET) si také pár hradí sám.

Určitě je dobré s lékařem v CARU a ideálně i s embryologem probrat, jaké metody jsou konkrétně pro vás vhodné.

Přečtěte si o možnostech stimulace během IVF. V následujících článcích chystám popis léků využívaných ve stimulaci.

Share This