V tomto článku si představíme, co je to inzulínová rezistence, hyperinzulinémie a jaký vztah mají k porušené glukózové toleranci, cukrovce 2. typu a k metabolickému syndromu. Týkají se totiž nemalé části žen se syndromem polycystických vaječníků (PCOS).


Ženy se syndromem polycystických ovarií (PCOS) mají bohužel častěji inzulínovou rezistenci než zdravé ženy. Přítomnost inzulínové rezistence a kompenzatorní hyperinzulinémie u žen s PCOS nezávisí na přítomnosti nadváhy či obezity. Ačkoli obezita (zejména obezita v oblasti břicha) inzulínovou rezistenci zhoršuje. U žen s PCOS je zároveň vyšší výskyt obezity než u zdravých žen. PCOS s sebou nese podstatné riziko metabolických a kardiovaskulárních komplikací. A to je důvod, proč by každou ženu s PCOS mělo zajímat, co je to inzulínová rezistence, jak působí inzulín a hlavně co proti tomu lze dělat.

Glukóza, glykémie, glykogen

Glukóza neboli krevní cukr je základním a nejrychlejším zdrojem energie pro všechny tělesné tkáně. Glukózu získáváme zejména z potravy. Různé druhy sacharidů jsou ve střevě štěpeny na glukózu. Glykémie je označení pro množství glukózy v krvi. Normální glykémie na lačno je 3,9 – 5,5 mmol/l. Glykogen je zásobní formou glukózy. Díky jaternímu glykogenu je udržována stabilní hladina krevního cukru zejména mezi jídly. Svalový glykogen je palivem pro naši aktivitu.

Inzulín

Inzulín je hormon, který produkuje slinivka břišní v beta buňkách Langerhansových ostrůvků. Úkolem inzulínu je regulace metabolismu krevního cukru. Inzulín se vyplavuje v určité míře po celý den, více se ho vyplavuje po jídle jako odpověď na zvyšující se glykémii. Díky inzulínu glukóza vstupuje do svalů a do tukové tkáně, kde buď slouží jako zdroj energie nebo se uloží do zásoby jako glykogen. Tyto mechanismy umožní u zdravého člověka udržení normální glykémie.

Inzulínová rezistence

Inzulínová rezistence je stav, kdy nejsou svalové, tukové a jaterní buňky dostatečně citlivé k inzulínu, nereagují na signál, že je v krvi k dispozici inzulín. K tomu, aby mohla vstoupit glukóza do těchto buněk je nutné větší množství inzulínu. To vede ke zvýšení jeho produkce a dochází k vysoké hladině inzulínu v krvi, k hyperinzulinismu. Zpočátku bývá hladina krevního cukru ještě v normě. V době, kdy zvýšená sekrece inzulínu již nestačí pro zhoršující se inzulínovou rezistencí, dochází ke zvýšené hladině glykémie, rozvíjí se porucha glukózové tolerance a eventuálně až diabetes mellitus  (cukrovka) 2. typu.

Metabolický syndrom a PCOS

U jedinců s genetickou zátěží pro inzulínovou rezistenci, kam patří mimo jiné i syndrom polycystických vaječníků, a nevhodnou životosprávou se v čase vyvíjí metabolický syndrom.

Metabolický syndrom se vyskytuje u většiny obézních žen s PCOS, ačkoli může být přítomen i u žen s normální hmotností. Udává se, že metabolickým syndromem trpí 43 – 46 % žen s PCOS. Ženy s metabolickým syndromem mají vyšší krevní tlak, vyšší tepovou frekvenci, častější abnormality jaterních enzymů, horší inzulínovou rezistenci, vyšší glykovaný hemoglobin a vážnější příznaky ze zvýšené hladiny testosteronu než ženy bez metabolického syndromu. 82 % žen s PCOS má minimálně jeden z příznaků metabolického syndromu.

Příznaky metabolického syndromu:

Obezita typu jablko – obvod pasu

Muži ˃ 102 cm

Ženy ˃ 88 cm

Triglyceridy

≥ 2 mmol/l

HDL cholesterol

Muži < 1 mmol/l

Ženy < 1,3 mmol/l

Krevní tlak

≥ 130/85 mmHg

Glykémie nalačno

˃ 6 mmol/l

Při přítomnosti 3 a více příznaků se jedná o metabolický syndrom.

Co můžete proti inzulínové rezistenci udělat?

Inzulínovou rezistenci lze zvrátit úpravou životosprávy (snížení tělesné hmotnosti, pravidelný pohyb, snížením stresu a dostatečný spánek). Kouření také zhoršuje inzulínovou rezistenci.

Nápomocná může být dieta s nízkým obsahem sacharidů. Tuto změnu životního stylu zkouším sama na sobě a musím říct, že první výsledky jsou super. Těším se, až se o nich podělím v některém z dalších článků,

Je možné užívat volně prodejné přípravky s myoinositolem, který inzulínovou rezistenci také zlepšuje. Na českém trhu je k dispozici několik přípravků s myoinositolem (Fertiprona, NatiFem, Nosifol, Inofolic). Může vám být předepsán přípravek s metforminem.


Použité zdroje a další odkazy k tématu:

  1. Inzulín na Wikiskriptech ↑
  2. Metabolický syndrom a inzulínová rezistence na Wikiskriptech ↑
  3. Biochemie a patyfyziologie inzulínové rezistence (článek ↑)
  4. Cukrovka v kostce (článek ↑)
  5. Inzulínová rezistence (článek ↑)
  6. Současné farmakoterapeutické možnosti metabolického syndromu inzulínové rezistence (článek ↑)
  7. Recent Advances in Obstetricss ang Gynaecology, Insulin resistance and polycystic ovary syndrome

Share This